2011-01-27 00:08 #0 av: Zuzziquie

Chinchillaburar går att utforma på tusentals olika sätt, det är iprincip bara fantasin som sätter stopp. Men före man låter fantasin flöda bör man läsa igenom vad jordbruksverket har att säga om buren.

Vad säger Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd (L80) om chinchillaburar?


Storlek på buren

En chinchillabur ska vara minst 100cm hög, bottenytan ska vara minst 0,5m2 och kortaste sidan ska vara minst 50cm. Ett bra mått på en chinchillabur är 100*100*50cm (h*l*d). Dessa mått gäller för 1-2 chinchillor, eller en hona med ungar. Har 3 chinchillor, eller hona med ungar + hane så gäller 0,75m2 och sedan lägger man till 0,25m2 för varje djur. 


Bolåda

8 kap. 13 § Guldhamstrar, dvärghamstrar, gerbiler, taggmöss, chinchillor och degusråttor ska ha en bolåda med tak eller bohåla med rent och torrt bomaterial [...] Om flera djur hålls tillsammans ska det finnas bolådor eller bohålor i sådan omfattning att de kan utnyttjas av alla djur samtidigt utan att konkurrens eller aggressivitet uppstår.

Bolådan ska vara minst 30cm lång, 25cm djup och minst 20cm hög. 


Burbotten

8 kap. 7 § Kaniner och gnagare får inte hållas på nätgolv.

Artikelförfattarens egen kommentar
Rekommenderar inte heller att man har hyllor eller "stegar" av nät eller galler då de kan få "Bumblefoot" - att tassarna blir svullna och variga, och ibland så allvarligt att chinchillan inte går att rädda.


8 kap. 10 § Burbottnen i andra burar än betesburar ska vara täckt med ett för djuren anpassat strömedel.

Artikelförfattarens egen kommentar
Rekommenderar inte heller att man har hyllor eller "stegar" av nät eller galler då de kan få "Bumblefoot" - att tassarna blir svullna och variga, och ibland så allvarligt att chinchillan inte går att rädda.
Spån, träpellets samt papperspellets är exempel på lämpliga bottenmaterial.Övrig inredning

8 kap. 16 § Gerbiler, chinchillor och degusråttor ska ha ren och finkornig sand för pälsvårdande sandbad.

Artikelförfattarens egen kommentar
Undvik sandbadkar av plast, tips på saker man kan använda till sandbad är zinklådor, plåtlådor, ugnsformar, grytor, skålar m.m.
Witte Molen Chinchillasand är den bästa sanden man kan få tag på i affären.

Sandbad
Sandbad


8 kap. 17 § Chinchillor ska ha minst två hyllor eller grenar i olika höjd och av sådan storlek och konstruktion att djuren kan sitta där naturligt och stadigt. Om flera djur hålls tillsammans ska det finnas hyllor eller grenar så att alla samtidigt kan få plats på dessa utan att konkurrens eller aggressivitet uppstår.


8 kap. 3 § Kaniner och gnagare ska ha tillgång till gnagmaterial.

Artikelförfattarens egen kommentar
Chinchillan ska alltid ha tillgång till hö, dels för att mage/tarm ska fungera men även för att slipa kindtänderna. Därutöver så kan man sätta in grenar av olika tjocklek (äpple, päron, pil och rönn är exempel på säkra trädslag) samt om man inreder buren med hyllor av trä så kommer chinchillan antagligen gnaga på dessa också därigenom slipa tänderna.


Artikelförfattare: Susanna Dahlgren
Fotograf: Susanna Dahlgren